ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΕΣ

Παγκοι κουζινας Χαλαζια - e-marmigraniti.gr

Χαλαζίες QUARELLA
Παγκοι κουζινας Χαλαζια

Χαλαζίες Quarella
The best Italian surface

 

ΧΑΛΑΖΙΕΣ  QUARELLA
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.  ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ΠΡΟΣ 125 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΡ.Μ. 
[ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ]

BLANCO CAMELIABLANCO PALOMACREMA CLARA
Παγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας Χαλαζια
GRIS CENIZIAGRIS ANTRACITAMARRON TORBA
Παγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας Χαλαζια

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ,ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ,ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΩΣ 65 ΕΚ. ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΕΩΣ 65 ΕΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ-ΕΣΤΙΕΣ-ΜΠΡΙΖΕΣ

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α 24%

ΧΑΛΑΖΙΕΣ  QUARELLA
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.  ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ΠΡΟΣ 145 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΡ.Μ. 
[ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ]

NERO VELLUTOZANTENETUNNO
Παγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας Χαλαζια
CANDIABIANCHISSIMOBLACNO LUCCIENTE
Παγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας Χαλαζια
NEGRO LUCCIENTEELBA 
Παγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας Χαλαζια 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ,ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ,ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΩΣ 65 ΕΚ. ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΕΩΣ 65 ΕΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ-ΕΣΤΙΕΣ-ΜΠΡΙΖΕΣ

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α 24%

ΧΑΛΑΖΙΕΣ  QUARELLA
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.  ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ΠΡΟΣ 165 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΡ.Μ. 
[ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ]

SISTINANANONATREVI
Παγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας Χαλαζια
PALIDOROPALATINO 
Παγκοι κουζινας ΧαλαζιαΠαγκοι κουζινας Χαλαζια 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ,ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ,ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΩΣ 65 ΕΚ. ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΕΩΣ 65 ΕΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ-ΕΣΤΙΕΣ-ΜΠΡΙΖΕΣ

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α 24%

Χαλαζίες Santa Margherita
Χαλαζίες Quarella