ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΕΣ

Πάγκοι κουζίνας - e-marmigraniti.gr

Προσφορές Χαλαζίες HANSTONE

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΑΛΑΖΙΕΣ  HANSTONE
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.  ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ΠΡΟΣ 125 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΡ.Μ. 
 [ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ]


 

BIANCO CANVAS PARK AVENUE EBONY FIELD
TIFFANY GREY CHAMPAGNE PEARL  
 

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ,ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ,ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΩΣ 65 ΕΚ. ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΕΩΣ 65 ΕΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ-ΕΣΤΙΕΣ-ΜΠΡΙΖΕΣ

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α 24%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΑΛΑΖΙΕΣ  HANSTONE
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.  ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ΠΡΟΣ 145 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΡ.Μ. 
 [ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ]


 

ROYAL BLANC OBSIDIAN BLACK ALEXANDRIA
SOPHIA SPECCIO WHITE  
 

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΑΓΚΟΣ 002 ΕΚ.ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ,ΠΛΑΤΗ 002 ΕΚ. ,ΒΑΘΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΩΣ 65 ΕΚ. ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΕΩΣ 65 ΕΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ-ΕΣΤΙΕΣ-ΜΠΡΙΖΕΣ

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΚ/ΝΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α 24%

Χαλαζίες Santa Margherita
Χαλαζίες Quarella